31. maaliskuuta 2012

Sopimusrikkomuksista

Mietin tässä, mitä painoarvoa on kauppakirjalla tai sopimuksella yleensä. Lain mukaanhan kirjallinen ja suullinen sopimus ovat yhtä pitäviä. Suullinen sopimus on toki aina mutkikkaampi tapaus, jos siitä ei ole mitään todisteita, vain sana toisen sanaa vastaan. Onneksi pohdin nyt enemmän juurikin kirjallisia sopimuksia.

Sopimus takaa tilaajan oikeuden tilattuun tuotteeseen, työhön tai palveluun ja määrittelee toimittajan velvollisuuden toimittaa tämä tilattu tuote, työ tai palvelu tilatun mukaisena. Jos toimittaja on kykenemätön täyttämään tilaajan tilausta, se on velvollinen korvaamaan tilauksen vastaavalla tuotteella. Mikäli vastaavaa tuotetta ei ole tai se ei vastaa tilaajan tarpeita tai laatuvaatimuksia, toimittaja on velvollinen hyvittämään sopivaksi katsotun erotuksen, mikäli tilaaja tyytyy korvaavaan, huonompaan tuotteeseen. Mikäli tilaaja ei voi hyväksyä korvaavaa tuotetta, toimittaja ei kykene täyttämään tilausta. Mielestäni tällöin on kyse yhdenlaisesta sopimusrikkomuksesta: allekirjoittaessaan sopimuksen toimittaja on vakuuttanut tilaajalle olevansa kykeneväinen täyttämään tilauksen sopimuksessa sovitulla tavalla. Sopimusrikkomuksen tapauksessa tilaaja on oikeutettu vahingonkorvauksiin, saamaan kohtuullisen hyvityksen siitä, ettei toimittaja voinut täyttää velvoitteitaan.

Mielestäni tilaamieni valaisinmuutostöiden täydellinen toteuttamatta jättäminen on sopimusrikkomus. Yksi voimakkaimmista vaikuttimistani allekirjoittaa kauppakirja oli lupaus siitä, että valaisinmuutostyöt onnistuvat vaivattomasti. Tilasin nämä perustavanlaatuiset muutostyöt aikataulun mukaisesti allekirjoittamalla tarjouksen, jonka Skanska Kodeilta sain. Valaisinpistokkeita ei koskaan näkynyt, ja vastineessa niiden puuttuminen kuitattiin "inhimillisenä virheenä". Myöhemmin vedottiin siihen, ettei kyseessä ole "huomattava virhe". Ottaen huomioon, että tämä rakennusvirhe aiheuttaa terveydellistä haittaa ja ongelmia jokapäiväiseen elämääni, en vähättelisi tapahtunutta väittämällä sitä "ei niin huomattavaksi virheeksi". Lisäksi on täysi selkiö, että Skanska Kodit ei kykene tässä kohtaa täyttämään kahdenvälistä sopimustamme muutostöistä sovitulla tavalla.

Se, että Skanska Kodit "hyvityksenä" tarjoaa minulle korvaavaa ratkaisua ilman minulle koituvia kustannuksia, on mielestäni sangen naurettavaa. Tietenkään minun ei kuulu maksaa mitään siitä, että Skanska Kodit on tyrinyt ja sen vuoksi joutuu toteuttamaan korvaavan ratkaisun omalla kustannuksellaan. Ehei, siinä tapauksessa minä jään yhä miinukselle. Se, että minulta ei myöskään laskuteta tekemättömiä muutostöitä, ei sekään ole vahingonkorvaus: tietenkään minun ei kuulu maksaa tekemättömästä työstä! Mieluusti minä maksan sovitun summan, kunhan valaistusratkaisu on sellainen kuin on sovittu tai vastaava niin teknisiltä ominaisuuksiltaan kuin laadultaankin. Laadullisia vaatimuksia Skanska Kodit ei valitettavasti voi enää tässä tapauksessa saavuttaa.

Toivoisinkin, että tämä tunnustettaisiin myös toisella puolen pöytää, mutta se tuntuu olevan käsittämättömän vaikeaa. Tällainen menettely polkee sopimuksen arvoa. Mitä järkeä on tehdä sopimus, jos sitä ei tarvitse noudattaa? Tehdään vähän sinne päin ja toivotaan, että se kelpaa. Jos ei kelpaa, niin tilaajanpa on ongelma. Mitäs jaksaa valittaa pikkuasioista! Tehtiin niin hyvin kuin osattiin ja viitsittiin. Haluaisin huomauttaa, että sopimus tehdään juuri siksi, että sitä noudatetaan pilkulleen, jotta tällaisilta riitatilanteilta toimituksen sisällöstä ja laadusta vältyttäisiin. Sopimus myös sitoo kumpaakin puolta: niin isoa yritystä kuin yksityistä kuluttajaakin, ja nämä osapuolet ovat yhtä vahvassa asemassa. Olen suorittanut pyydetyt suoritukset toimittajan tilille ajallaan sovitulla tavalla ja täyttänyt omat velvoitteeni sopimuksesta: antanut tarvittavat tiedot ja vastannut viivyttelemättä, mikäli toimittajalla on ollut kysyttävää tilauksestani.

Valitettavasti myöskään virheen myöntäminen - "Juu, kyllä me se myönnetään, että ei mennyt kaikki ihan putkeen ja että tässä on tapahtunut virhe, mutta eihän se mikään iso virhe ole." - ei ole mikään hyvitys eikä tee virhettä tekemättömäksi. Tahtoisin, että sopimusta ja asiakasta kunnioitettaisiin eikä vähäteltäisi virheestä aiheutuvaa haittaa. Tämä olisi rehtiä toimintaa Skanska Kodeilta.

Ei kommentteja: